dimarts, 25 de setembre del 2007

Dimecres 25 de setembre, Plenari

Ordre del dia de dimecres 25 de setembre a les 13h15':

- Modificació de les ordenances fiscals
- Rectificació de l'inventari de béns a 31 de desembre de 2006
- Aprovació de les festes locals tradicionals per a l'any 2008
- Ordenança municipal de neteja viària i gestió de residus en el terme municipal de Castalla
- Pròrroga del contracte de gestió del servei públic d'explotació de l'Ecoparc
- Selecció i adjudicació del programa d'actuació integrada de la UE4 Gabriel Miró
- Autorització per a hipotecar la concessió del Centre educatiu bilingüe ubicat en el sector UZI6