dijous, 8 de març del 2007

Tino Bernabeu respon les preguntes de...Paco Miró

Paco Miró: Què passarà amb les casetes que n'hi han fetes i que no son del tot legals? Les derrocareu? O només es quedaran sense aigua i/o llum com està pasant ja?

Tino Bernabeu: Amb les casetes que estan en procés de regularització no passarà res, perquè les lleis ja preveuen este cas. Per tant, s'haurà de fer front a l'infracció urbanística que suposen, però no seran derrocades.

Sobre el tema de l'aigua i la llum, no és competència municipal. És la llei urbanística valenciana aprovada el 30 de desembre de 2005 (Llei 16/2005) a les Corts Valencianes (tots sabem qui té la mjoria allà) la que prohibix subministrar serveis (aigua, llum, gas, telèfon...) a les construccions que no tenen projecte, permís o cèl·lula d'habitabilitat.

Ací tens l'extracte de la llei:

Ley de la C.A. Valenciana 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana.
Artículo 199

Obligaciones de las empresas suministradoras de servicios:
1. Para la contratación de sus servicios, las empresas suministradoras de agua, energía eléctrica, gas, telefonía y telecomunicaciones exigirán al titular de la obra o actividad, la acreditación de la obtención de la correspondiente licencia municipal.
2. Las órdenes de suspensión, paralización o demolición de cualesquiera obras, usos o edificaciones serán notificadas a las compañías que suministren o presten los servicios especificados en el número anterior, a fin de que procedan en el plazo de diez días a la suspensión de los correspondientes suministros.
3. La suspensión de los suministros sólo podrá levantarse una vez que se haya procedido a la legalización de las obras, usos o edificaciones respectivas, mediante notificación expresa en tal sentido de la Administración a las empresas suministradoras.
4. Las compañías de suministros y servicios que incumplan las obligaciones descritas incurrirán en infracción urbanística grave.

Els castelluts hem tingut de sempre la costum d'estiuejar a la caseta de camp com a tradició popular. El camp ens ha servit de vincle d'unió per a les famílies, un descans estival que ha servit des de sempre de desestressant natural i preparatiu corporal per als dies mes forts de l'any: Sant Jaume, Vaca i Festes de Moros i Cristians.

Esta tradició ens ha lligat encara més a la nostra terra, descobrint en cada petita excursió els racons del nostre terme.

Com hem passat de la tradició a l'especulació? Segurament pels estrangers i els forasters que s'han sentit estafats a Castalla Internacional i han trobat al nostre terme casetes de camp més barates amb més terra i amb millor qualitat de vida que dins d'una urbanització abotifarrada de formigó i sense cap servei.

Hem passat del respecte per lo que no és nostre perquè tots ens coneixíem, a haver de tancar els nostres bancals, perquè ens hem fartat que ens furten les tomates o ens aparquen els cotxes al nostre bancal els nous veïns.Al Bloc ha vingut molta gent a confessar-se, hem sigut com un rector. Durant estos 8 anys d'oposició hem rebut un goteig de queixes, denúncies i suggeriments de tot tipus.

Quan va explotar el merder de les casetes la gent venia preocupada a vore què passaria amb la seua caseta. En vista de l'alarma social que hi havia vaig demanar una entrevista amb el cap del SEPRONA de la comandància de la Guàrdia Civil d'Alacant, José Miguel Saura Frutos. No reproduiré ací la conversa perquè vos tirarieu les mans al cap.El resum de la conversa vindria a ser que el SEPRONA no pot fer la faena de l'Ajuntament, i que Castalla tant sols és un cas més de tants que tenim a la província.

Una frase que se m'ha quedat gravada, va ser: “Tu si alguien te pregunta por su caseta y lo ves muy preocupado, tranquilízalo, no sea que a alguna persona mayor le dé algo i tengamos un disgusto, y si el que te lo pregunta ves tu que lo dice muy alegre como que no pasa nada dile que se ande con ojo que se le puede caer el pelo”.

Altra cosa que ens preocupa és la delinqüència rural. Les vivendes s'han escampat tant que la dotació policial actual és insuficient, i és per això que el Bloc crearà una patrulla de policia rural.

Paco Miró: Gràcies.

Tino Bernabeu: De res, home. La tasca d'informar entra dins de les meues funcions de regidor. Només teniu que utilitzar-me més.

Paco Miró: Canviant de tema, tocarem un poquet el trànsit. Què penses fer amb la Ronda Foia? Crec que és una llàstima que una obra tan important per descongestionar el trànsit dins del poble estiga per acabar, a més dels entrebancs i les poques entrades que té cap al casc urbà. I clar, la conseqüència és que com que els cotxes tenen que anar més esplaiet per la Ronda que per dins del poble, quasi ningú la fa servir.

Tino Bernabeu: La Ronda Foia, cada dia que passa té pitjor remei, perquè no para de construir-se al seu voltant. Aixina i tot, tenim moltes idees que pensem portar avant:

1. Eliminar la torre de llum que hi ha a l'altura del carrer Sant Isidre que estrangula el carrer i deixa sense vorera als vianants.2. Unirem el carrer Punta la Penya per la carretera de Saix amb el tram inacabat que baixa de la Ronda Foia per darrere del Castell. Farem una vorera iluminada per als vianants, ja que n'hi han centenars de castelluts i castelludes que tenen el costum de passejar donant-li la volta al poble.

3. El tram que va del carrer Biar al polígon, baixant pels letxeros fins a la nau de Ripay, supose que l'obriran prompte. En tot cas, si no fóra així, acceleraríem les obres perquè estigueren en 6 mesos.

4. Volem que s'acabe el trosset que hi ha a la primera rotonda quan vens d'Alacant, a mà dreta. Es va parlar en un plenari fa 2 mesos, i ens van explicar que eixe tros correspon fer-lo a l'agent urbanitzador, és a dir, a l'empresa que ha d'urbanitzar eixa zona. Li hem de ficar pressa.

5. Existix la Ronda Foia feta per l'Ajuntament, i altra que és la que coneixem els usuaris: els que venen de ca Bomba cap a les escoles pugen per direcció prohibida; els que pugen per l'institut cap al semàfor volen (i fan) un canvi de sentit prohibit; els que van per la Ronda direcció al carrer Biar es fiquen pel carrer Gaudí; els que entren pel carrer Goya a la Ronda però volen anar a Alacant, també fan un tros en direcció prohibida; no pots accedir a la Ronda des del carrer Horta de la Vila, que en altres trams sí que és de doble direcció; eixir de l'institut cap a Alacant és missió impossible si no agafes una direcció prohibida; hi ha qui fa canvis de sentit aprofitant els passos elevats en la mitjana... que alce la mà qui no haja comés alguna d'estes infraccions.

Hem de fer que la Ronda siga útil per als usuaris, de forma immediata. La Ronda s'ha fet seguint els criteris de la Policia Local i de l'Alcalde o el regidor de torn, però no s'ha preguntat ni a experts ni a veïns. El Bloc encarregarà un estudi integral del trànsit a tot el poble per a millorar la circulació de manera integral.

Paco Miró: gràcies.

Tino Bernabeu: Sobre el trànsit, n'hi ha algun aspecte més que vull destacar, una proposta que afecta la circulació: els vehicles que passen pels carrers Bovians, Biar, Passeig de la Trinitat, Major i Portal d'Onil, al rodar sobre formigó imprés que sembla adoquinat produïxen molèsties als ve:ns pel soroll que fan al passar. Eliminarem el dibuix del formigó imprés, deixant-lo llis en les zones per on es circula més ràpid i respectant-lo com està en les zones d'aparcament o de poca velocitat. Amb esta xicoteta mesura millorarem la qualitat de vida de moltes famílies castelludes que fins ara estan avorrides de vore impotents com estos carrers són utilitzats com a vies d'acceleració per eixir del casc urbà.

Paco Miró:Sobre iluminació. Molts amics meus d'altres pobles s'han sorprés moltíssim de vore la contaminació lumínica que tenim, a més d'alguns anglesos que conec. Estos últims fins i to diuen que es coneixen varies malalties causades per l'excés de llum nocturna. Això sense comptar la qüestió econòmica, ara que tot sembla que el preu de l'energia va a disparar-se en breu. Què penses fer?

Tino Bernabeu: Des del Bloc apostem per la sostenibilitat "en majúscules". Hem estudiat coses positives que es fan el altres pobles i que aplicarem en Castalla. Farem un estudi complet de la iluminació en les vies públiques (quanitat de faroles, tipus de bombeta, càlcul de consums, contaminació lumínica, manteniment...), i després vorem quins carrers han quedat obsolets, quins són els que més consumixen, quins estan equilibrats, a quins els sobra llum i a quins els en falta.

També tenim un projecte de sostenibilitat que consistix en promoure amb l'exemple la utilització d'energies respectuoses amb el medi ambient. Instal·larem plaques solars a totes les teulades dels edificis públics que ho permeten: Casa de Cultura, naus municipals, edifici multiusos, vivendes tutelades, poliesportiu, escoles i instituts... amb esta extensa superfície obtindrem un estalvi en kWh de potència i uns ingressos monetaris anuals. Tot estalvi. Estos diners eran utilitzats en subvencions a entitats locals, en la gratuïtat de les activitats esportives, i en ajuda al xicotet comerç.

Respecte al consum d'energia en els edificis municipals, hem de tindre en compte que els servicis públics són, segurament, el principal consumidor d'energia en Castalla. Sustituirem les bombetes obsoletes per altres de baix consum, instal·larem interruptors amb temporitzador als lavabos i vestuaris, instal·larem detectors de presència en oficines, magatzems, despatxos, sales de reunions, lavabos, etc... Amb tot este estalvi, podrem baixar els impostos.

Paco Miró: El problema més gran que crec que ens ve al damunt és l'aigua. L'estiu passat em van ensenyar un anàlisi fet per una empresa del poble que es dedica als banys electrolítics i la contaminació de sulfats estava al límit de lo permés per la normativa d'aigües potables: això vol dir que, encara que queda aigua en els aqüífers, esta no és aprofitable en un 100%, ni tan sols en un 60%. Què faran els nostres fills i néts sense aigua? Emigrar?

Tino Bernabeu: alguns dels nostres joves ja estan emigrant, i sobre la importància de l'estalvi d'aigua només cal preguntar-li a qualsevol xiquet o xiqueta de 4 anys. Aixina i tot, jo faig el meu raonament sobre l'aigua de Castalla en estos termes:

Segons diuen els informes a nivell estatal, fins a un 40% de l'aigua es perd per les canonades per falta de manteniment de la xarxa d'abastiment. Castalla necessita un estudi que permeta saber quins trams necessiten ser renovats, quina seria la inversió i quin seria l'estalvi.

Tenim previst també construir unes barreres ecològiques al llarg d'alguns barrancs del terme, com el barranc del Negre i la Rambla, perquè ajuden a frenar la velocitat de l'aigua de pluja i augmentant la infiltració al subsò. Este tipus de barreres les podem vore, sense anar més lluny, al Molinar d'Alcoi.

L'expoli del pou de l'Espartosa per part d'Aguas de Jijona és lo que més mal ens fa. Vorem la forma legal de reduir al mínim esta extracció. Posarem un panell electrònic que indicarà en temps real el nivell dels aqüífers perquè tot el poble el puga consultar en l'Ajuntament o per Internet i siga conscient de lo que està passant.

No permetrem que Castalla Internacional alce un un xalet més fins que no es recuperen els nostres aqüífers, tenint en compte que l'aigua ha baixat 2 metres per any durant els últims 25 anys, i en cap moment s'ha recuperat. Perquè vos feu una idea, l'edifici de la Torre té 30 metres d'alçada, i l'aigua del subsòl de Castalla ha baixat 50 metres.

Si algú pensa que són promeses, hi ha coses que ja hem anat fent. En 2002 el Bloc va denunciar davant el SEPRONA un abocament continu de residus cosmètics a la finca Torrià. Este residu era utilitzat, segons l'empresa, com a fertilitzant. A dia de hui els diposits han sigut desmantelats. Vos recorde que a Torrià hi ha un aqüífer important i que segurament tots estos residus aniran a poc a poc filtrant-se fins a contaminar-lo. Si no estic mal informat l'aqüífer de Torrià és el mateix que el de les Voltes (si no és així corregiu-me).


Estes són algunes de les coses que crec que són importants per gestionar l'aigua. Altres coses serien la subvenció per a la instal·lació de depuradores en les piscines per reduir el consum d'aigua, per exemple. Hi ha moltes més coses. Si tots anem deixant constància d'elles, tots, tant els electors com els partits polítics, podrem tindre les coses més clares.

Podeu trobar les preguntes al foro: http://www.morganmallets.com/castalla/index.php/topic,9.0.html

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Jo veïent com està el PSOE crec val la pena que busquen algun inglés de castalla internaciónal amb experiència al partit Laborista de Blair, i que li proposen ser candidat a l'alcaldia.

Respecte a l'entrevista, el Bloc demostra responsabilitat i coherència. Però com bé sabem a aquest poble això no importa, ja que la gent està manipulada i creu que sou uns radicals extremistes, lo qual es totalment fals.

The Vaquerman ha dit...

Em sembla que hi han mes preguntes al fòrum de Castalla (fetes per Quiles)